Cerddwn Ymlaen 2014

Yn dilyn cyfnod prysur o hyfforddi a pharatoi ar gyfer taith ‘Cerddwn Ymlaen 2014’, lle ymunodd Sioned â chriw o gerddwyr eraill o dan arweiniad y tenor, Rhys Meirion, i gerdded o Fae Colwyn i Gaerdydd mewn ymgyrch i godi arian at Ambiwlans Awyr Cymru, braf yw cael cyhoeddi fod degau o filoedd o bunnoedd wedi eu codi at yr achos yn dilyn y daith a ddigwyddodd yn ystod fis Gorffennaf.…..ac mae’r arian yn dal i ddod i law!