Gemau’r Gymanwlad

Cyn cychwyn ar eu hymgyrch yng ngemau’r Gymanwlad yng Nglasgow, bu tîm Cymru yn ymgynull yn Stadiwm Swalec, Caerdydd i wrando ar anerchiad a dymuniadau gorau Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AS. Hefyd cafodd Sioned wahoddiad gan Brif Weithredwr y gemau i ganu yn y digwyddiad.

“Braint oedd cael bod yn rhan o’r fath ddigwyddiad a chael cyfarfod cymaint o athletwyr ifanc, ysbrydoledig”, meddai Sioned. “Roedd yn brofiad gwefreiddiol ac emosiynol cael canu iddynt, yn arbennig wrth gloi y seremoni gyda’n hanthem genedlaethol. Profiad fyth gofiadwy yn wir…..”