Cyfansoddi

Yn ogystal a pharatoi ar gyfer sawl cyngerdd a fydd yn digwydd dros yr wythnosau nesaf, mae Sioned yn brysur yn cyfansoddi ac yn recordio ar y funud. Y gobaith yw y bydd deunydd newydd a gwreiddiol Sioned i’w glywed cyn y Nadolig. Gwyliwch y gofod!!