The Dylan Rees Concert / Cardiff Welsh Rugby Club

Cafodd Sioned y fraint o berfformio mewn noson arbennig yng Nghaerdydd i godi arian ar gyfer ‘Cronfa Dylan Rees’, yng nghwmni artistiaid gwych yn cynnwys, Huw Euron, Mynediad Am Ddim, Caryl Parry Jones a Huw Chiswell. Anafwyd Dylan Rees yn ddifrifol mewn gêm rygbi ac oherwydd hynny mae angen gofalaeth ac adnoddau arbennig arno yn ddyddiol. Bydd y gwaith elusennol yn mynd yn ei flaen i gefnogi Dylan.