Gwefreiddiol

Yn ystod Hydref bydd Sioned yn recordio pennod o’r raglen boblogaidd ‘Gwefreiddiol’ a fydd yn cael ei darlledu yn ddiweddarach. Daw mwy o
fanylion am y dyddiadau darlledu cyn hir.