Croeso i SionedTerry.com

Yn hen gyfarwydd â llwyddiant ar lwyfannau eisteddfodol Cymru, yn cynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen, mae’r fezzo-soprano Sioned Terry, bellach wedi rhannu llwyfannau gydag artistiaid mwyaf blaenllaw y byd cerddorol megis y delynores Catrin Finch, y cantorion Wynne Evans, Rhys Meirion, y canwr poblogaidd ‘Rhydian’ a’r seren West End, ’Luke McCall’ a sawl artist adnabyddus arall. Mae Sioned hefyd wedi bod yn unawdydd gyda rhai o gorau meibion mwyaf llwyddiannus Cymru, yn cynnwys, Cor Meibion Trelawnyd, Bro Ogwr a Chor Meibion De Cymru, ymysg eraill.

Mae gyrfa Sioned wedi mynd a hi i ganu mewn sawl gwyl gerddorol glasurol, galas awyr agored, recordiadau ar gyfer teledu, perfformiadau byw o ddigwyddiadau ar y meysydd chwaraeon, (yn genedlaethol ac yn ryngwladol) yn cynnwys perfformiad i dîm Cymru yn Stadiwm Swalec, Caerdydd, wrth iddynt ymadael am Gemau’r Gymanwlad yn Glasgow. Wedi diddanu cynulleidfaoedd yn amrywio o arwyr Olympaidd i wleidyddion ac aelodau o’r teulu brenhinol yn y gorffennol, mae Sioned yn aml hefyd yn cael gwahoddiadau i ganu mewn digwyddiadau corfforaethol a seremoniau gwobrwyo, sydd wedi cynnwys ‘Gwobrwyon Gofal Cymru’ a gwobrwyon ‘Hall of Fame’ gydag Athletau Cymru. Mae Sioned eisoes yn wyneb cyfarwydd ar sawl llinell gychwyn, gan ei bod wedi canu’r Anthem Genedlaethol i agor Hanner Marathon Caerdydd sawl tro, i gychwyn Ras Yr Wyddfa yn 40 mlwydd oed a hefyd i agor sermoni pencampwriaeth y Gymanwlad i redwyr eithafol.

Mae Sioned bellach yn gyfarwydd i wylwyr S4C, wedi ddi recordio perfformaidau ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol, Noson Lawen, Sioe Tudur Owen, Gwefreiddiol a rhaglen gylchgrawn ‘Heno’ sawl tro. Mae galwad ar Sioned hefyd fel beirniaid cerdd ac yn aml fe’i gwelwn yn feirniaid answyddogol yn trafod y cystadlu o Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol ar S4C.

Yn ystod 2015 ymunodd Sioned gyda’r cwmni dawns fodern, ‘Sweetshop Revolution’ i chwarae rhan y gyfansoddwraig Gymreig, Morfydd Owen a chanu ei gweithiau. Bu’r cwmni yn ymweld a theatrau ledled y wlad yn rhoi perfformiadau i glod uchel. Daeth y cyfle hefyd i Sioned ganu rhai o ganeuon Morfydd Owen wrth iddi ymweld â’r Gymdeithas Gymraeg yn Mmharis i ddathlu gwyl Ddewi yn 2016.

Yn fwy diweddar daeth gallu Sioned fel cyfansoddwraig yn amlycach yn sgîl cyhoeddiad ei chasgliad cyntaf o ganeuon ar gyfer llais a phiano, ‘Teyrnged Yr Engyl’, gan gwmni ‘Curiad’. Hefyd yng Ngorffennaf 2016 fe’i comisiynwyd i gyfansoddi gwaith ar gyfer SATB, i’w berfformio yn yr Wyl Gerddorol Ryngwladol yn Llanwelwy gan ‘Lleisiau Dyffryn Clwyd’.

Er derbyn hyfforddiant clasurol, mae Sioned yn berfformwraig hyblyg ac mae ei harddull yn gweddu cystal i genre yr aria operatig, y gân gelf, oratorio, caneuon poblogaidd y sioeau cerdd ac wrth gwrs, y clasuron Cymreig.

Ar y funud mae Sioned yn gweithio ar brosiect recordio cyffrous newydd fydd yn cael ei ryddhau cyn diwedd 2016 tra’n dal gyda’i ymrwymiadau fel perfformwraig a chyfansoddwraig.

Gwrando

Cofia Fi / Think of Me Ar gael nawr ar iTunes

  • 1    Think of Me iTunes
  • 2    Cofia Fi iTunes
  • 3    On The Street Where You Live iTunes
  • 4    Tir Na N-og iTunes
  • 5    Tonight - with/gyda Rhys Meirion iTunes
  • 6    Tawel Nos iTunes