Newyddion

 • Mercher, 1 Hydref 2014
  Gwefreiddiol

  Yn ystod Hydref bydd Sioned yn recordio pennod o’r raglen boblogaidd ‘Gwefreiddiol’ a fydd yn cael ei darlledu yn ddiweddarach. Daw mwy o fanylion am y dyddiadau darlledu cyn hir.

  darllen mwy
 • Mawrth, 1 Gorffennaf 2014
  Cyfansoddi

  Yn ogystal a pharatoi ar gyfer sawl cyngerdd a fydd yn digwydd dros yr wythnosau nesaf, mae Sioned yn brysur yn cyfansoddi ac yn recordio ar y funud. Y gobaith yw y bydd deunydd newydd a gwreiddiol Sioned i’w glywed cyn y Nadolig. Gwyliwch y gofod!!

  darllen mwy
 • Mawrth, 1 Gorffennaf 2014
  Chwedlau Tinga Tinga

  Bu’r galw i wneud math gwahanol o berfformio yn ystod fis Medi…..ymunodd Sioned â chriw o artistiaid eraill i drosleisio ar gyfer cyfres ‘Chwedlau Tinga Tinga’ . Cafodd Sioned y pleser o dros-leisio cymeriad yr iâr! “Mae’n grêt gallu gwneud y math yma o berfformio nawr ac yn y man; does dim angen gwisgo i […]

  darllen mwy
 • Mawrth, 1 Gorffennaf 2014
  Gwasanaeth Dinesig y Maer ar gyfer Ty Gobaith

  Cafwyd gwasaneth dinesig ffurfiol a llwyddiannus iawn Maer Rhuddlan yn ddiweddar i goffau gwaith gwych Ty Gobaith. Bu Sioned yn canu i anrhydeddu y cleifion yno.

  darllen mwy
 • Mawrth, 1 Gorffennaf 2014
  The Dylan Rees Concert / Cardiff Welsh Rugby Club

  Cafodd Sioned y fraint o berfformio mewn noson arbennig yng Nghaerdydd i godi arian ar gyfer ‘Cronfa Dylan Rees’, yng nghwmni artistiaid gwych yn cynnwys, Huw Euron, Mynediad Am Ddim, Caryl Parry Jones a Huw Chiswell. Anafwyd Dylan Rees yn ddifrifol mewn gêm rygbi ac oherwydd hynny mae angen gofalaeth ac adnoddau arbennig arno yn […]

  darllen mwy
← Older posts

Cofia Fi / Think of Me
Ar gael nawr ar iTunes