Proms Ar Y Prom

Ar ddiwrnod braf o haf yn Awst, bu Sioned yn rhannu llwyfan gyda llu o artistiaid eraill yn cynnwys Piantel, Rhys Meirion, Richard & Adam a ‘Collabro’ yn nigwyddiad ‘Proms’, Y Rhyl. Meddai Sioned;
“Braf oedd gweld pobl yn eu miloedd yn mwynhau’r amrywiath o gerddoriaeth y diwrnod hwnnw.”