Serenade

Nos Lun 18fed Rhagfyr
North Coast Church, Towyn, LL229NR
Drysau ar agor 7:00yh, Cyngerdd 7:30yh

Gyda gwestai arbennig Luke McCall a Dylan Cernyw

Archebu Ticedi

Prynnwch eich ticedi ymlaen llaw gan ddefnyddio'r linc (Taliad drwy PayPal).

Buy tickets

Ymlaen llaw £8.00 / Ar y drws £10.00

Elw'r noson at Ty Gobaith, Conwy (Rhif Elusen Cofrestredig: 1003859).


meisioned

Lleoliad

Address: North Coast Church, Gors Road, TOWYN, Conwy, LL22 9NR

Gwefan y lleoliad: www.northcoastcentre.co.uk

CyfarwyddiadauClick here for map

Mae gan y North Coast Church faes parcio yn rhad ac am ddim ar gyfer hyd at 60 o gerbydau. Mae gan y sefydliad fynediad anabl.


Cofia Fi / Think of Me
Ar gael nawr ar iTunes