Gwyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy

Diwedd fis Gorffennaf cafwyd gwyl lwyddiannus iawn eto eleni yng Nghonwy o dan gyfarwyddyd Chris Roberts. Gwahoddwyd Sioned i gloi’r wyl eleni yng nghwmni côr meibion Trelawnyd. Roedd Eglwys y Santes Fair, lle cynhelir yr wyl, yn orlawn a chyflwynodd Sioned raglen yn cynnwys cerddoriaeth gan Morfydd Owen a Mozart i gyfeiliant piano caboledig Catherine Barnett.