Chwedlau Tinga Tinga

Bu’r galw i wneud math gwahanol o berfformio yn ystod fis Medi…..ymunodd Sioned â chriw o artistiaid eraill i drosleisio ar gyfer cyfres ‘Chwedlau Tinga Tinga’ . Cafodd Sioned y pleser o dros-leisio cymeriad yr iâr!

“Mae’n grêt gallu gwneud y math yma o berfformio nawr ac yn y man; does dim angen gwisgo i fyny na rhoi sgrapyn o golur arnodd i wneud y job! Mae cryn dipyn o hwyl i’w gael wrth chwarae o gwmpas gyda’r llais hefyd”, medddai Sioned. “Bydd mwy o ‘glwcian’ yn mynd ymlaen dros yr wythnosau nesaf!”