Events

1. Cyngerdd ‘Her Cylchdaith Cymru’ ym Mhafiliwn y Rhyl Nos Wener 3ydd o Orffennaf. Uchafbwyntiau yn cael eu darlledu ar S4C nos Sadwrn y 4ydd.
Mae’r cyngerdd yn nodi cychwyn wythnos o godi ymwybyddiaeth am roi organau a Chronfa Elen / Elen’s Fund.

2.Her Cylchdaith Cymru / the lap Of Wales Challenge – 4ydd – 11fed o Orffennaf

3. Noson Lawen, Tynrhyd, Pontarfynach, 5ed o Orffennaf

4. Cyngerdd yn Neuadd Bronwydd, Caerfyrddin, 7fed o Orffennaf

5. Agor Râs yr Wyddfa gyda’r anthem genedlaethol ar 18fed o Orffennaf.

6. Datganiad yng Ngwyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy 20fed o Orffennaf am 1:00p.m

7. Unawdydd gyda chôr Lleisiau Dyffryn Clwyd yng Ngwyl Conwy ar y 23aid o Orffennaf.

8. Perfformiad awyr agored yn yr Eisteddfod Genedlaethol, rhwng 1-8fed o Awst. (Dyddiad ac amser i’w gadarnhau.)

9. Gwyl Gopr Amlwch / Copperfest Wales, Awst 28ain

10. Gwyl Gerddoraeth Ryngwladol Llanelwy, gyda chantorion Dyffryn Clwyd, Medi 27ain

11. Gwasanaeth blynyddol Hosbis Dewi Sant, Llandudno, 10fed o Hydref

12. Cyngerdd gyda Chôr Meibion Trelawnyd yn y Gadeirlan, LLanelwy Hydref 15fed

13. Noson gwobrwyo gofalaeth Cymru / Wales Care Awards Ceremony, Caerdydd Hydref 23ain

14. Cyngerdd gyda Chôr Meibion Dinbych, Eglwys santes Fair, Dinbych, Tachwedd 14fed.

15.Cyngerdd cyngor Tref Abergele, Eglwys Sant Paul, Abergele, Rhagfyr y 4ydd

16. Cyngerdd Nadolig yng Nghadeirlan Llanelwy gyda lleisiau Dyffryn Clwyd a cherddorfa Sinffonia Gogledd Cymru, Rhagfyr 5ed.

17. Cyngerdd digwyddiad ‘Network She’ yn venue Cymru, Llandudno, Rhagfyr 11fed.

18. Cyngerdd blynyddol Rotari Llanrwst, 12fed o Ragfyr (Prynhawn)

19. Cyngerdd Nadolig yn St. Giles, Wrexham, gyda Lleisiau Dyffryn Clwyd, Rhagfyr 12fed.

20. Cyngerdd blynyddol Serenade, Towyn, Abergele, Rhagfyr 21ain.

21. Datganiad yn ‘Y Galeri, Caernarfon Ionawr 21ain, 2016.

Think of Me / Cofia Fi
Now available on iTunes